ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024−2025 το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο, «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ. (4229, τ. Β, 30-9-2020) . Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης»

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης» έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά αντικείμενα της Κοινωνικής Καινοτομίας (κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, θεσμική συγκρότηση και λειτουργία, νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες) και των Στρατηγικών της Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, διαρθρωτικής, πολιτισμικής, ατομικής) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε διεπιστημονική βάση.

Το ΔΠΜΣ είναι το μόνο στην Ελλάδα, που συνδυάζει θεωρητικά, πρακτικά και λειτουργικά τα αντικείμενα της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Ανάπτυξης και έχει ως αποστολή αφενός μεν την προαγωγή της έρευνας, αφετέρου δε τη θεωρητική εμβάθυνση και την κριτική προσέγγιση στα επιστημονικά αυτά αντικείμενα, παρέχοντας τα αναγκαία εφόδια για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομίατων φοιτητών/τριών, πολλώ δε μάλλον για την ενεργή συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δραστηριότητες προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Πρόγραμμα Σπουδών

Το μοναδικό στην Ελλάδα, που συνδιάζει λειτουργικά τα αντικείμενα της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΠΜΣ Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Δι-ιδρυματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

  Επικοινωνία

  Γραμματεία: Μαργαρίτα Λιόπα

  E-mail: pmssep-secr@uop.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27410 74992

   Facebook        Twitter

  Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά, 105 52 Αθήνα

©[2020-2022] ΔΠΜΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ανάπτυξη & Υποστήριξη - Βασίλης Μακρυπόδης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?